Počet návštev:

Preprava materiálov PDF Print E-mail

 Zabezpečujeme dovoz kameňov, štrkov, pieskov, zemín a iných materiálov pre výstavbu. Realizujeme odvoz sutín a zemín vzniknutých po búracích, zemných a iných stavebných prácach, či už v interiéri alebo exteriéri. 

 

    nosnosť 
     
  AVIA D 90 K sklápač 4,5 tony
     
  IVECO kontajner 5 ton
     
  prívesný vozík VEZEKO
2 tony