Počet návštev:

Stavmo J+M PDF Print E-mail

 


Spoločnosť STAVMO vznikla a vstúpila na slovenský trh už v roku 1992 za účelom a zameraním na stavebnú činnosť. Našou profesionálnou a aktívnou prácou chceme zákazníkom ponúknuť „full servis v tejto oblasti“, preto neustále rozširujeme naše služby s prioritou  na asfaltérske,  búracie  a zemné práce. Medzi naše ďalšie špecifické činnosti patrí aj pokládka zámkových dlažieb a obrubníkov, ale aj iné činností nášho portfólia.

Snažíme sa zákazníkom ponúknuť kompletné služby, preto sme postupne rozširovali činnosti našej firmy a náš vozový park.

V súčasnosti disponujeme a ponúkame práce a služby v rámci vnútroštátnej nákladnej dopravy vozidlami Avia sklápač a strojmi na údržbu a opravy cestných komunikácií, odstavných plôch, nájazdov a vysprávok na cestných komunikáciách.

 

Ponúkame tiež služby v oblasti umiestňovania a osádzania reklamných zariadení v rozmedzí malých až stredných typov. Od roku 2011 sa venujeme orientačno informačnému systému (OIS) vhodnému pre mestské a obecné úrady, fyzické a právnické osoby.