Počet návštev:

OIS PDF Print E-mail

Orientačno informačný systém OIS

 

OIS slúži hlavne obciam a mestám. Dôvodom je prehľadná navigácia pre turistov a hostí, pri návšteve kultúrnych pamiatkok a dôležitých miest na ich území napr.: obecné a mestské úrady, nemocnice s poliklinikami (ambulancie), kultúrne domy, hrady, zámky, firmy, kiná, školy, škôlky a iné dôležité miesta, ktoré sú navštevované vačším počtom ľudí. 

OIS sa používa aj na označovanie ulíc alebo štvrtí pri križovatkách, hlavne pre lepšiu orientáciu návštevníkov obcí a miest.

OIS napomáha z hľadiska plynulosti a zrýchlenia dopravy zdravotným a záchranným službám a iným zložkám na ochranu života a zdravia občanov.

 
Bližišie informácie na mobilnom telefónnom čísle +421 903 805 971