Počet návštev:

Zimná údržba PDF Print E-mail
  •  Odstraňovanie snehu z komunikácií a parkovísk strojom UNC.