Počet návštev:

Zemné práce PDF Print E-mail

 V rámci prípravnej činnosti pred uskutočnením stavieb zabezpečujeme prípravu terénu a iné stavebné činnosti a práce:

 

                  pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov
 
                  zemné práce (úprava terénu), zhutňovanie
 
                  výkopové práce
 
                  búracie práce
 
                  výstavba plotov a iná stavebná činnosť