Počet návštev:

Asfaltérske práce PDF Print E-mail

 

Vykonávame asfaltérske práce ručne aj finišerom (asfaltobetón)
   
výstavba: cesty, chodníky, nájazdy, parkoviská, odstavné plochy, ihriská, ...
   
vysprávky a opravy:  po rozkopových prácach
  po poruchách inžinierských sietí
  výtlky a výmole na komunikáciach
   
rezanie: živičného krytu
  betónového krytu