Preprava materiálov Print

 Zabezpečujeme dovoz kameňov, štrkov, pieskov, zemín a iných materiálov pre výstavbu. Realizujeme odvoz sutín a zemín vzniknutých po búracích, zemných a iných stavebných prácach, či už v interiéri alebo exteriéri. 

 

    nosnosť 
     
  AVIA D 90 K sklápač 4,5 tony
     
  AVIA A 30 sklápač 3 tony
     
  prívesný vozík Agados 1,5 tony